90% poruch je způsobeno nesprávným utažením šroubů