Zboží a služby

Obráběná těsnění

Nutně potřebujete těsnění do zařízení, které se už dávno nevyrábí nebo jehož výrobce zanikl a náhradní díly nejsou k sehnání? Hřídele a válce jsou opotřebované a těsnění katalogových rozměrů netěsní? Jste konstruktér, vymyslel jste nové řešení a nechcete se omezovat starými standardy, potřebujete těsnění vlastních rozměrů?

Navazujeme na technologii Seal Jet rakouské firmy ECONOMOS. Nabízíme Vám široký sortiment vysoce kvalitních těsnění pro různá průmyslová odvětví. Ve velmi krátké době Vám navrhneme a vyrobíme těsnění prakticky libovolného typu a rozměru (průměr 3 mm – 13 m) v jakémkoliv množství bez omezení.

Typy obráběných těsnění

         

         

        

Tato těsnění jsou vyvinuta podle oborových požadavků a vyrábějí se v průměrech od 540 do 4000 mm. Je možno vyrobit téměř libovolný profil a průměr těsnění bez dodatečných nákladů na zařízení. Svařování profilů se provádí na místě použití. Vlastnosti svařovaného těsnění z použitého materiálu G-ECOPUR dosahují téměř stejných hodnot jako u celistvého těsnění. Výhodou těsnění velkého průměru při použití například v Kaplanových turbínách nebo rotorech větrných elektráren je montáž na místě, zkrácení montážní doby a snížení výdajů na ni, značné zkrácení doby prostojů zařízení.

         

Stroje na výrobu obráběných těsnění

Vlastní programové vybavení, řezací nástroje a cylindrické polotovary Vám umožní operativní výrobu těsnění požadovaných profilů a rozměrů. Významně zkrátíte doby skladování a zpracování objednávek, rozšíříte sortiment nabízených těsnění, včetně těsnění nestandardních rozměrů.

Spolu se zařízením od nás získáváte i technickou podporu, speciální přípravu obsluhy a přístup k úplnému programu výroby standardních profilů.

Zabezpečíme pro Vás dodávku polotovarů a speciálních řezných nástrojů té nejvyšší kvality až na místo určení.

Polotovary na výrobu obráběných těsnění

snury (3) (2) (1)
obráběná těsnění-hlavní (2)

Elastomery jsou pružné materiály, které lze roztáhnout působením poměrně malé síly. Snadno se vracejí do původního tvaru, což znamená, že se vyznačují velmi omezenou trvalou deformací v tlaku. Při vysokých teplotách se netaví, ale tvrdnou a rozkládají se. V závislosti na médiu prodělávají více či méně intenzivní nabobtnávání nebo smršťování. Jejich typickými představiteli jsou:

 • ECORUBBER 1 (NBR) – materiál dobře odolný proti minerálním olejům, plastickým mazivům a tlakovým kapalinám HFA, HFB i HFC. Není však odolný proti brzdovým kapalinám na bázi glykolu, kapalinám HDF, aromatickým kapalinám (např. benzenu), esterům, ketonům a aminům ani koncentrovaným kyselinám a zásadám.
 • H-ECORUBBER (H-NBR) – je vhodný k použití např. v propanu, butanu, minerálních olejích a plastických mazivech (krátkodobě až do 170 °C) i v sulfonátové surové ropě. Dále lze použít ve zředěných kyselinách, zásadách a slaných roztocích a ve směsi glykolu a vody. Není kompatibilní s benzíny, směsí benzínu a alkoholů, ketony, estery, étery a chlorovanými uhlovodíky.
 • ECORUBBER 2 (FPM/FKM-Viton) – je vysoce teplotně odolný, odolává klimatickým vlivům, ozónu a mnoha dalším chemickým látkám. Je kompatibilní s minerálními oleji a plastickými mazivy s obsahem síry, tlakovými kapalinami HFD, ropou a agresivními korozivními plyny. Není odolný proti čpavku, aminům, ketonům, esterům, horké vodě a organickým kyselinám s nízkou molekulovou hmotností.
 • ECORUBBER 3 (EPDM) – má vynikající odolnost proti horké vodě, páře, mycím prostředkům a polárním organickým rozpouštědlům, odolává klimatickým vlivům, ozónu a stárnutí. Není odolný proti minerálním olejům a jiným nepolárním médiím.
 • ECOSIL (MVQ) – materiál se používá většinou ve statických aplikacích, protože má horší mechanické vlastnosti ve srovnání s ostatnímu pryžemi. Je vysoce odolný proti klimatickým vlivům, ozónu a stárnutí, lze použít i v minerálních olejích. 
 • ECOFLAS (TFE/P) – je srovnatelný s ECORUBBER 2, má vyšší pevnost v tahu a podobnou tepelnou odolnost, ale není tak odolný vůči minerálním olejům.

Polyuretany mají v širokém rozsahu teplot stejné vlastnosti jako elastomery, ale zpravidla méně bobtnají. Při vysokých teplotách se mohou rozpustit. Mají dobré mechanické vlastnosti a výbornou odolnost proti opotřebení. Jejich typickými představiteli jsou:

 • ECOPUR (TPU) – má vynikající odolnost proti oděru, nízkou trvalou deformaci v tlaku, příznivé fyzikální vlastnosti a velkou pevnost v přetržení. Může být použit v minerálních olejích, ve vodě do +40 °C a v biologicky odbouratelných hydraulických olejích, jako např. v rostlinných olejích a syntetických esterech až do +60 °C. V závislosti na typu těsnění a jeho zástavbě jej lze použít až do tlaku 400 bar.
 • ECOPUR LD (CPU) – má vlastnosti srovnatelně s materiálem ECOPUR, ale používá se na výrobu těsnění o průměru 600 – 1200 mm.
 • G-ECOPUR (CPU) – je odolný proti hydrolýze, z hlediska chemické stability se podobá vlastnostem H-ECOPUR. Stejně jako H-ECOPUR je vhodný pro hydraulické kapaliny. Používá se pro výrobu těsnění o průměru 540 – 4000 mm vcelku, případně i větších pomocí speciální svařovací technologie.
 • G-ECOPUR 54D (CPU) – má vlastnosti srovnatelné s G-ECOPUR, ale je tvrdší a má lepší charakteristiky tření a opotřebení.
 • H-ECOPUR (TPU) – je odolný proti hydrolýze, stabilní ve vodě při teplotách až do +90 °C a vyznačuje se vynikající stabilitou v minerálním oleji. Doporučuje se k použití v čisté a mořské vodě, kapalině HFA a HFB, rostlinných olejích a syntetických esterech, v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
 • S-ECOPUR (TPU) – je polyuretan kombinovaný s pevnými mazivy, čímž zajišťuje domazávání, snížení tření a vylepšuje odolnost proti opotřebení. Je vhodný pro nejnáročnější provozní podmínky ve vodních hydraulických zařízeních a pneumatických systémech, v nichž se nepoužívá mazivo.
 • T-ECOPUR – jeho vlastnosti se podobají materiálu ECOPUR, avšak minimální provozní teplota dosahuje až -50 °C. Používá se v náročných klimatických podmínkách a mrazírnách.
 • X-ECOPUR – jde o tvrdý polyuretan s vynikajícími třecími vlastnostmi a odolností proti opotřebení, jakož i proti vysokému tlaku. Těsnění z tohoto materiálu mohou pracovat ve vyšších tlacích a s většími vůlemi než těsnění ze standardních polyuretanů a PTFE.
 • X-ECOPUR H – má podstatně vyšší tvrdost než H-ECOPUR. Má vynikající charakteristiku tření a opotřebení, i odolnost proti tlaku. Vyznačuje se výbornou chemickou odolností a odolností proti hydrolýze v aplikacích s minerálním olejem, biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami (HETG, HEES atd.) a kapalinami na bázi vody (HFA a HFB).
 • X-ECOPUR S – ve srovnání s S-ECOPUR má vyšší tvrdost a lepší kluzné vlastnosti. Má lepší odolnost proti vytlačení a lze proto použít při vyšších tlacích. V případě nedostatečného mazání může nahradit X-ECOPUR a X-ECOPUR H.

Termoplasty mají při teplotě použití v zásadě vyšší tvrdost a tuhost než elastomery. Mohou se roztavit, v závislosti na chemickém složení mohou být tvrdé, tuhé, tažné i pružné. Při nadměrném protažení se nevracejí do původního tvaru a lisované díly zůstávají ve zdeformovaném stavu. Jejich typickými představiteli jsou:

 • ECOFLON 1 (PTFE čistý) – je nejuniverzálnější materiál na výrobu těsnění. Má vynikající chemickou odolnost s výjimkou roztavených alkalických kovů a prvkového fluóru při vysokých teplotách. Při poměrně nízkých tlacích dochází k jeho tečení. Je vhodný pro potravinářský průmysl.
 • ECOFLON 2 (PTFE) – obsahuje kromě PTFE i 15% skelného vlákna a 5% MoS2. Oproti ECOFLON 1 má vyšší pevnost v tlaku a lepší kluzné vlastnosti.
 • ECOFLON 3 (PTFE) – je PTFE s 40% obsahem bronzu. Ve srovnání s ECOFLON 1 má vyšší pevnost v tlaku, lepší kluzné vlastnosti a tepelnou vodivost.
 • ECOFLON 4 (PTFE) – je teflon s obsahem 25% uhlíku, který se vyznačuje vyšší mechanickou pevností, tuhostí a tvrdostí, jakož i lepšími kluznými vlastnostmi než ECOFLON 1.
 • ECOFLON 5 (PTFE) – má vyšší odolnost proti opotřebení a abrazi než ECOFLON 1. Je vhodný pro potravinářský a nápojový průmysl.
 • ECOTAL (POM) – má dobré fyzikální vlastností, malou nasákavost a dobrou chemickou odolnost. Lze ho použít v minerálních olejích a nehořlavých hydraulických kapalinách na bázi vody (HFA, HFB, HFC). Vadí mu koncentrované kyseliny a zásady.
 • ECOMID (PA) – jde o polyamid s dobrými kluznými vlastnostmi, který se používá k podobným účelům jako ECOTAL, ale pro průměry větší než 260 mm. Je vhodný pro minerální oleje a nehořlavé hydraulické kapaliny na bázi vody. Ve vodě nebo kapalinách na bázi vody má sklony k bobtnání (absorbuje vodu až do 8% hmotnosti).
 • ECOPAEK (PEEK) – vyniká vysokou pevností v tahu, tuhostí a odolností proti deformaci při vysoké teplotě, má dobré kluzné a třecí vlastnosti.
 • ECOWEAR 1000 (UHMWPE) – má velmi nízký součinitel tření, vynikající odolnost proti opotřebení a rázovou pevnost. Ve srovnání s ECOFLON má velmi vysokou odolnost proti tečení, je téměř vodoodpudivý a nebobtná.

ECOTEX – je materiál na bázi termosetové polyesterové pryskyřice zesílený textilní vložkou s přídavkem grafitu. Má velmi dobré samomazné vlastnosti, vykazuje vysokou pevnost v tlaku, nízké tření a odolnost proti opotřebení. Je málo nasákavý, a proto použitelný ve vodě a médiích s obsahem vody.

Obráběcí nástroje

Standardní i speciální nástroje dodáváme ve velkém výběru dle katalogu výrobce stroje.