Zboží a služby

Spojovací prvky RotaBolt®

90 % všech poruch šroubových spojení je způsobeno jejich nedostatečným předpětím. Kontrola dotažení šroubů je důležitým faktorem ovlivňujícím spolehlivost a životnost spojů.

RotaBolt® jsou v podstatě modifikované šrouby vybavené mechanickým tenzometrem. Indikační zařízení pak ukazuje dosažení, zachování nebo ztrátu předpětí šroubového spoje. Jejich použití je vhodné všude tam, kde porucha šroubového spoje může vést k fatálním následkům na zdraví lidí, životním prostředí nebo může dojít k velkým finančním ztrátám. Jedná se zejména o atomové reaktory, chemické provozy a rafinérie, větrné a hydraulické turbíny, vysokotlaké zásobníky, tepelné výměníky, železniční tratě, dopravní prostředky, jeřáby, mosty, stožáry, vrtné a dopravníkové systémy atd. Díky tomu, že nevyžadují dodatečné bezpečnostní naddimenzování, lze v některých případech aplikace snížit počet šroubových spojů až o 50 %. Významně se tím sníží náklady na zařízení, jeho montáž a obsluhu. Systém RotaBolt® je velmi přehledný a neklade vysoké nároky na servisní pracovníky ani na jejich vybavení. Šrouby jsou vyráběny v rozměrové řadě М12-М125.

Typy spojů RotaBolt®

RotaBolt RB1 Touch

Standardní šroub je doplněn tenzometrickým indikátorem předpětí se systémem RotaCap. Jakmile je šroub správně dotažen na specifikovanou hodnotu napětí kalibrovanou testem zatížení, vnější krytka RotaCap se zablokuje. Dojde-li ke snížení napětí, RotaCap se okamžitě začne volně otáčet, aby poskytl jasnou informaci o ztrátě předpětí spoje. Zařízení je navrženo pro snadnou obsluhu v ochranných rukavicích nebo potápěčském vybavení. RotaBolt RB1 Touch je k dispozici jako šroub od M12 nahoru a jako závrtný šroub od M14 nahoru.
RB1

RotaBolt RB2 Touch

Indikátor zatížení RB2 poskytuje ještě větší rozsah kontroly předpětí při instalaci a kontrole v provozu než RB1, protože nabízí dvě nastavení předpětí v jednom senzoru. Krytka indikátoru dvojitého zatížení má vnější část pro nastavení maximálního předpětí a vnitřní část pro minimální předpětí, což umožňuje volbu provozního rozsahu předpětí, buď pro kontrolu přetížení nebo údržbu. Zařízení je navrženo pro snadnou obsluhu v ochranných rukavicích nebo potápěčském vybavení. RotaBolt RB2 Touch je k dispozici jako šroub od M20 nahoru a jako závrtný šroub od M30 nahoru.
RB2-150x150

RotaBolt Vision

RotaBolt Vision poskytuje jasnou vizuální indikaci ztráty předpětí šroubového spoje. Má speciálně vyvinutý indikátor, který se jeví jako nepřerušovaná žlutá čára přes hlavu upevňovacího prvku. Jakmile dojde ke ztrátě předpětí, upevňovací prvek se okamžitě pootočí o devadesát stupňů a na žluté čáře se zobrazí výrazný pravoúhlý zlom. To je dobře viditelné na dálku. Řešení je ideální pro místa, kde je omezený přístup a obtížná podrobná kontrola. RotaBolt Vision je k dispozici jako šroub od M22 nahoru a jako závrtný šroub od M33 nahoru.
RotaBolt-Vision


RotaBolt Connect

Poskytuje přesné bezdrátové monitorování integrity šroubových spojů během instalace a provozu. Propojení s mobilním telefonem nebo tabletem umožňuje dálkové sledování předpětí šroubů. Systém prostřednictvím sms nebo e-mailu vyšle upozornění, pokud by se předpětí pohybovalo mimo předem stanovené limity. Integrovaný modul Bluetooth umožňuje připojení šroubového spoje k záznamníku zatížení a bezdrátový přenos informace pro pozdější prohlížení na řídícím pultu. Je k dispozici jako šroub od M24 a závrtný šroub od M33.

Princip funkce

Výhody použití