Zboží a služby

Nafukovací těsnění

Nafukovací těsnění vyráběná partnerskou společností SEP jsou navržena tak, aby poskytovala čisté a časově úsporné řešení hermetického utěsnění proti úniku prášků, granulí, plynů, kapalin a prachu. Jejich výhody se projevují zejména tam, kde utěsňovaná mezera není rovnoměrná, je vyžadováno rychlé utěsnění a opětovné uvolnění hermetického spoje, jsou vysoké požadavky na aplikace dle pravidel FDA. Používají se v celé řadě průmyslových odvětví, včetně šelfové těžby surovin, farmaceutických a potravinářských aplikacích. Najdete je také široce používané napříč leteckým, jaderným a obranným průmyslem.

Nafukovací těsnění jsou obvykle uložena v drážce zadaného rozměru. K dispozici jsou všechny vhodné materiály, včetně silikonu, EPDM a Vitonu v jakostech vyhovujících požadavkům norem FDA. Speciální technika „Shot Molding“ umožňuje těmto těsněním pracovat pod vyššími tlaky než většina, ne-li všechna těsnění podobného typu na trhu.

Mohou těsnit axiálně, radiálně dovnitř nebo radiálně ven. 

Všechna těsnění jsou dodávána s vhodným nafukovacím konektorem-ventilkem, který je vybrán tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na zařízení nebo preferencím zákazníka.

Příklad označení

1000 / SEP68A, S, BE, 60 / 2 / A / 70, 2, 3 (1M), 4

Rozvinutá délka (mm) / Typ profilu, druh materiálu, barva materiálu, tvrdost Shore / Orientace těsnícího povrchu (1= radiálně ven, 2= radiálně dovnitř, 3= axiálně nahoru nebo dolů) / Orientace ventilu (A= protilehlá těsnící ploše, B= boční stěna přiléhající k těsnící ploše, C= těsnící plocha, D= na konci profilu) / Typ ventilu, trn, PU trubka, spojka

Typy profilů

profiles-bunch-235