Zboží a služby

Nafukovací těsnění

Nafukovací těsnění vyráběná partnerskou společností SEP jsou navržena tak, aby poskytovala čisté a časově úsporné řešení hermetického utěsnění proti úniku prášků, granulí, plynů, kapalin a prachu. Jejich výhody se projevují zejména tam, kde utěsňovaná mezera není rovnoměrná, je vyžadováno rychlé utěsnění a opětovné uvolnění hermetického spoje, jsou vysoké požadavky na aplikace dle pravidel FDA. Používají se v celé řadě průmyslových odvětví, včetně šelfové těžby surovin, farmaceutických a potravinářských aplikacích. Najdete je také široce používané napříč leteckým, jaderným a obranným průmyslem.

Nafukovací těsnění jsou obvykle uložena v drážce zadaného rozměru. K dispozici jsou všechny vhodné materiály, včetně silikonu, EPDM a Vitonu v jakostech vyhovujících požadavkům norem FDA. Speciální technika „Shot Molding“ umožňuje těmto těsněním pracovat pod vyššími tlaky než většina, ne-li všechna těsnění podobného typu na trhu.

Mohou těsnit axiálně, radiálně dovnitř nebo radiálně ven. 

Všechna těsnění jsou dodávána s vhodným nafukovacím konektorem-ventilkem, který je vybrán tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na zařízení nebo preferencím zákazníka.

Příklad označení

Typ: 1150 / SEP1A / 3 / a / 1234 / R

Rozvinutá délka (mm) / Typ vytlačovaného profilu / Orientace těsnícího povrchu (1= radiálně ven, 2= radiálně dovnitř, 3= axiálně nahoru nebo dolů) / Orientace ventilku (a= protilehlá těsnící ploše, b= boční stěna přiléhající k těsnící ploše) / Typ ventilku / Barva (R= červená, W= bílá).

Typy profilů

profiles-bunch-235