Zboží a služby

Mechanické ucpávky

Základním principem mechanické ucpávky je omezit tření mezi hřídelem a těsněním, které způsobuje zahřívání a opotřebení jak hřídele, tak i těsnění. Zařízení s mechanickou ucpávkou se mohou používat v agresivnějším prostředí a ve vyšším tlaku.

Na obrázku je modře vyvedena pevná část těsnění a žlutě pohyblivá (okolo hřídele). Je to jediná třecí část v konstrukci ucpávky. V prostoru mezi třecími plochami se udržuje tenká mazací vrstva, která brání jejich přehřátí. Ucpávka se montuje tak, aby tlak utěsňovaného média působil ve stejném směru jako jeho pružina, která přitlačuje pohyblivou část ke statické.

Široký výběr nabízených mechanických ucpávek byl vytvořen pro světový trh čerpadel, a proto jsou ucpávky firmy Vulcan plně zaměnitelné s mechanickými ucpávkami dalších světových výrobců bez nutných změn montážního prostoru. Nabízíme vysoce kvalitní ekvivalenty značek BURGMANN, AES, JOHN CRANE, M.T.U. ROTEN, TEKHNISEAL, FLEXIBOX, PILLAR, EAGLE a opravárenské sady k čerpadlům Alfa Laval, Fristam, APV, Grundfos, Hilge, Inoxpa, Jabsco, Johnson и GEA Tuchenhagen.

Mechanické ucpávky dělíme podle:

  • Průměru hřídele – měří se v bodě, kde na něj dosedá pohyblivá část ucpávky
  • Typu pružiny – s jednou spirálovou pružinou, jednou meandrovou pružinou s nebo několika spirálovými pružinami
  • Typu těsnícího prvku – „O“ kroužek, lisovaný elstomer, PTFE vložka nebo jejich kombinace
  • Typu těsnících povrchů (materiálů) – uhlík, karbid kovu
  • Rozměrů zástavby – většina kompresorů má své unikátní zástavbové rozměry a ucpávky se těmto rozměrům přizpůsobují

Podle způsobu utěsnění hřídele se mechanické ucpávky Vulcan dělí na čtyři základní typy:

  • Ucpávky s gumovou membránou – používají se k utěsnění hřídelí rotujících v libovolném směru a ve vakuu
  • Vlnovcové ucpávky – jsou vhodné do „špinavého“ prostředí nebo pro hygienicky náročné aplikace. Jsou určeny do uzavřených zástaveb a pro omezené zástavbové rozměry. Jsou obousměrné s prodlouženou dobou služby v mnohých oblastech použití.
  • Ucpávky s „O“ kroužkem – jsou vhodné pro použití v těsných zástavbách, s meandrovou pružinou jsou ideální pro potravinářský a chemický průmysl v místech s předpokladem znečištění. Výběrem alternativních materiálů třecí skupiny lze zajistit maximální výkonnost těsnění a prodloužit jeho provozní dobu.
  • Ucpávky s PTFE klínem jsou ideální pro použití v čerpadlech v chemických procesech a pro práci na mnohých jiných místech s agresivním prostředím

Katalog mechanických ucpávek Vulcan