Kovově detekovatelná těsnění

V průběhu času může vystavení extrémním teplotám, nepřetržitým vibracím a CIP čištění způsobit selhání těsnících prvků při operacích ve zpracovatelském průmyslu. Když k tomu dojde, úlomky pryže z těsnění mohou znečistit sanitární systém a vstoupit do proudu produktu.

V mnoha případech tento problém vyžaduje jen krátkou odstávku pro výměnu těsnění. Avšak v potravinářských, nápojových a farmaceutických provozech, kde je konečný produkt určen pro lidskou spotřebu a kvalita je přísně regulována, to může být mnohem problematičtější.

V těchto situacích musí operátoři často vypínat zařízení a provádět vizuální kontroly, aby v systému našli kontaminant. To má za následek neplánované odstávky a výrobní ztráty. Pokud se část pryže nenajde a dostane se do dodavatelského řetězce, důsledky mohou být extrémně nákladné, zvláště pokud si to vyžádá stažení celé výrobní šarže z prodeje.

Kovově detekovatelné elastomerové materiály pro výrobu těsnění byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly stále se zvyšující požadavky potravinářského a farmaceutického průmyslu. Na rozdíl od jiných průmyslových odvětví, kde je klíčovým kritériem výběru těsnění chemická nebo teplotní odolnost, musí potravinářské a farmaceutické aplikace také splňovat požadavky na čistotu a tvrdé legislativní požadavky.

Kovově detekovatelná těsnění pomáhají snížit riziko kontaminace produktu včasným zjištěním jejich poškození a zabráněním možnosti najít si cestu do hotového výrobku a dodavatelsko-spotřebitelského řetězce.

Úlomky o velikosti pouhých 2 mm jsou snadno odhalitelné většinou konvenčních technik detekce kovů, které jsou již na výrobních linkách zavedeny. Pokud by byl detekován fragment elastomeru, výrobní linka může být okamžitě zastavena a jakékoli znečištěné produkty mohou být odstraněny mnohem dříve, než se dostanou ke spotřebiteli.

Spolu s našimi dodavateli poskytujeme řadu kovově detekovatelných O-kroužků a těsnění vyrobených ze silikonových, nitrilových, EPDM a FKM sloučenin. Těsnění jsou k dispozici v modré nebo černé barvě pro snadnou identifikaci v produktu. Jsou navržena pro mikrobiální, vysokoteplotní a mechanické aplikace s prodlouženou životností.

V případě Vašeho zájmu nás nezapomeňte na tento požadavek upozornit.