ТĚSNĚNÍ PRO NÍZKÉ A VELMI NÍZKÉ TEPLOTY

Použití pro pracovní teploty do -55 °C.

Tento hydrogenizovaný nitril (HNBR) se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi při nízkých teplotách a výbornou odolností k explozivní dekompresi plynů v kyselém prostředí.   

Schváleno:                                               

Norsok M-710 příloha A

Norsok M-710 příloha B

API 6A FF / HH

Použití pro pracovní teploty do -60 °C.

Jedná se o fluorelastomer (FKM) s odolností k velmi nízkým teplotám, vynikající odolností k metanolu, H2S, aromatickým uhlovodíkům a horké vodě. Výborná je též odolnost k explozivní  dekompresi plynů.

Schváleno:

Norsok M-710 příloha A

Norsok M-710 příloha B

API 6A FF / HH