H2 ready sealing solutions

Spolu se společností James Walker spolupracujeme s výrobci OEM, energetickými společnostmi a průmyslovými orgány, abychom umožnili rychlý pokrok technologií výroby a skladování vodíku, abychom usnadnili využití vodíku jako nosiče energie pro přesun, skladování a dodávání energie vyrobené z jiných zdrojů. Zákazníci spoléhají na to, že jim pomůžeme udržet jejich ventily v efektivním a bezpečném provozu den co den.

Máme v nabídce širokou škálu produktů a služeb světové třídy, které splňují nebo překračují požadované mezinárodní standardy pro snižování fugitivních emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z ventilů, potrubí, zpracovatelských závodů a tlakových nádob. Zaměřujeme se především na bezpečné utěsnění výroby, zpracování a přepravy vodíku.