Možná omezení PFAS

Vážení zákazníci,

orgány Dánska, Německa, Nizozemska, Norska a Švédska předložily 13. ledna 2023 Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) návrh na omezení per- a polyfluorovaných alkylových látek (PFAS).

Od března 2023 probíhají půlroční konzultace výborů ECHA. Vědecké výbory RAC a SEAC využijí získané informace a vypracují své stanovisko k návrhu. O případném omezení látek PFAS rozhodne Evropská komise společně s členskými státy.

Toto by mohlo mít potenciálně dalekosáhlé důsledky pro mnoho našich zákazníků z oblasti těsnění, protože aktuálně používané materiály (PTFE, FKM, PVDF, FEP) mohou být nedostupné již v roce 2026.

Naši klíčoví obchodní partneři již nasazují týmy, aby vytvořily složení materiálů, které obsahují zdravotně nezávadné chemikálie PFAS, jako jsou nefluorované povrchově aktivní látky.

Paralelně s výše uvedenými činnostmi řada našich dodavatelů také shromažďuje prohlášení a připravuje data, která ukazují, že mnoho materiálů, které jsou posuzovány v rámci skupiny PFAS, by neměly být zahrnuty do plošného zákazu PFAS.

Kromě toho Evropská asociace těsnění (ESA) organizuje a má v úmyslu předložit agentuře ECHA významné informace, které obdržela ve formě zpětné vazby od koncových uživatelů/výrobců, s podrobným popisem dopadu navrhovaných změn na jejich činnost.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.