X-kroužky, známé také jako Quad

Čtyřbřité provedení X-kroužku poskytuje dvojnásobnou těsnicí plochu ve srovnání se standardním O-kroužkem. Vyžaduje také menší stlačení pro zachování účinného utěsnění. Toto snížené stlačení má za následek menší tření, delší životnost těsnění a nižší riziko zkroucení kroužku.

Oproti standardním O-kroužkům mají Quady výhodu, protože dělicí roviny jsou mezi břity, tedy mimo těsnicí plochu. Tím se eliminují problémy s netěsnostmi, které často vyplývají z nepravidelného povrchu dělicí roviny vyskytující se na O-kroužku. V těchto případech poskytují X-kroužky lepší a rovnoměrnější utěsnění.

Jsou navrženy tak, aby překonaly standardní O-kroužky v rotačních aplikacích. Čtyřbřitá konfigurace vytváří stabilnější utěsnění a zabraňuje spirálovému kroucení kroužku. To umožňuje použít užší drážku, než je standardní drážka pro O-kroužek. Lze je však umístit i do stejné standardní drážky O-kroužků.

Quad kroužky se vyrábějí ve stejných rozměrových řadách jako O-kroužky a jsou k dispozici v provedení z různých materiálů.