Těsnění Walkersele ® OSJ

Walkersele OSJ nabízí to nejlepší z dvou světů, když kombinuje snadnost montáže a jednoduchost údržby děleného těsnění s těsnicími schopnostmi nekonečného neděleného těsnění. Umožňuje spojování těsnění s radiálním břitem na místě bez nutnosti demontáže celého zařízení. Mezi mnoho uživatelských výhod Walkersele OSJ patří: nákladově efektivní údržba – je dosaženo výkonu a integrity těsnění nekonečného typu není […]

Farmaceutický průmysl

Vzhledem k různorodým požadavkům farmacie je výběr správného materiálu těsnění klíčem k úspěchu.

V-kroužky

Jednoduchá manipulace, dobrá těsnící i ochranná funkce, nízké konstrukční náklady předurčují V-kroužky k použití ve strojírenství, v úpravnách vody, válcovnách, ale díky malým rozměrům např. i v domácích spotřebičích a elektropřístrojích.

X-kroužky, známé také jako Quad

Čtyřbřité provedení X-kroužku poskytuje dvojnásobnou těsnicí plochu ve srovnání se standardním O-kroužkem. Vyžaduje také menší stlačení pro zachování účinného utěsnění. Toto snížené stlačení má za následek menší tření, delší životnost těsnění a nižší riziko zkroucení kroužku. Oproti standardním O-kroužkům mají Quady výhodu, protože dělicí roviny jsou mezi břity, tedy mimo těsnicí plochu. Tím se eliminují […]

Možná omezení PFAS

Vážení zákazníci, orgány Dánska, Německa, Nizozemska, Norska a Švédska předložily 13. ledna 2023 Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) návrh na omezení per- a polyfluorovaných alkylových látek (PFAS). Od března 2023 probíhají půlroční konzultace výborů ECHA. Vědecké výbory RAC a SEAC využijí získané informace a vypracují své stanovisko k návrhu. O případném omezení látek PFAS […]

H2 ready sealing solutions

Spolu se společností James Walker spolupracujeme s výrobci OEM, energetickými společnostmi a průmyslovými orgány, abychom umožnili rychlý pokrok technologií výroby a skladování vodíku, abychom usnadnili využití vodíku jako nosiče energie pro přesun, skladování a dodávání energie vyrobené z jiných zdrojů. Zákazníci spoléhají na to, že jim pomůžeme udržet jejich ventily v efektivním a bezpečném provozu […]

ТĚSNĚNÍ PRO NÍZKÉ A VELMI NÍZKÉ TEPLOTY

Použití pro pracovní teploty do -55 °C. Tento hydrogenizovaný nitril (HNBR) se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi při nízkých teplotách a výbornou odolností k explozivní dekompresi plynů v kyselém prostředí.    Schváleno:                                                Norsok M-710 […]